Sostenibilitat

Per nosaltres és molt important el respecte al medi ambient i la naturalesa i hem apostat fort invertint en una rehabilitació sostenible a base de materials biològics. S'ha utilitzat la fusta natural i el suro i fibres naturals per l'aïllament. Els revestiments amb calç asseguren un ambient sense productes tòxics com la pintura.

Hem apostat per la climatització amb AEROTERMIA que escalfa a l'hivern i refreda a l'estiu i és una energia neta i renovable que s'extreu de l'aire exterior i no fa combustió.

Les instal.lacions estan pensades per a un estalvi màxim d'aigua i de llum.

 

Seguint el mateix criteri hem intentat el la mesura del possible fer reciclatge i aprofitament de mobles i altres objectes per moblar la casa.